The Institute of Actuaries of Japan
 

Contact Us

Officers

President Hideyuki Sumi
Vice Presidents Masahiro Houjou
Tomio Murata
Mitsunori Ide
Directors Shuji Tanaka
Shigeru Kiuchi
Toshihiko Shoji
Kazuo Kuroiwa
Mitsuhiro Nagata
Takahiro Nagafune
Masaaki Yoshimura
Shinichi Ando
Tohru Okayasu
Hiromi Kaneko
Hiroaki Kiyomiya
Katsuhiko Sugeta
Yasushi Ueda
Nobutoshi Giga
Akihito Sakakibara
Nobuhiro Shimizu
Hiroshi Shoji
Naoki Sunamoto
Yasuhiro Moriguchi
Hitoshi Watanabe
Auditors Masao Yanaga
Junko Koie
Shinji Mukaikubo
General Secretary Ikuo Kudoh

page top

Page top
The Institute of Actuaries of Japan

Harumi Island Triton Square Office Tower X 2F,
1-8-10, Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6002, Japan

TEL: 03-5548-6033 FAX: 03-5548-3233
mailsecretariat@actuaries.jp